LORA BANDULA

KREATIVAC

O MENI

Završila je studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu 2014. Već za vrijeme studija započela je s radom u vrtiću, nakon čega je 2016. uspješno položila državni stručni ispit.

 

Paralelno s radom u vrtiću, sudjelovala je u organizaciji i provođenju kreativnih radionica i projekata s djecom različitog uzrasta, te je bila polaznik dodatnih pedagoških edukacija (“verbalna i neverbalna komunikacija”, “nenasilno rješavanje sukoba”, “likovno-pedagoška istraživanja”…).

 

2016. se priključuje Brainobrain programu te kao licencirani BoB trener vodi dvojezičnu nastavu (engleski i hrvatski) za djecu u dobi 4-14 godina, a istovremeno nastavlja sa osobnom edukacijom u sklopu BoB programa.

MOJE VJEŠTINE

KREATIVNA 90%
RADIŠNA 100%
ZABAVNA 100%

You must be the change you wish to see in the world.

Gandhi

Brainy centar

Kaptol 12,

10 000 Zagreb

Tel 1: +385918928072
Tel 2: +385981965686

Email: valentina@brainycentar.com

Gdje smo